3 years ago

Powod

Jako sport Krykiet ewoluowa? sta?o si? konieczno?ci? dla ka?dego zespo?u si? w ich szeregach co najmniej jeden kombajn, kt read more...